Inställda skolskjutsar fredagen den 2 mars

Inställda skolskjutsar fredagen den 2 mars

*På grund av vädret kommer flera skolskjutsar att vara inställda på
fredagen. Alla skolor har öppet som vanligt för de elever som kommer
till skolan. *

För att undvika att elever blir stående ute och väntar på skolskjutsar
som inte kommer uppmanas vårdnadshavarna som inte kan ordna skjuts på
annat sätt att hålla barnen hemma. Det kommer inte att räknas som
otillåten frånvaro.

Information finns på www.karlskrona.se . Den
uppdateras om det sker några ändringar.

*Följande bussbolag ställer in trafiken fredagen den 2 mars.*

* Bergkvarabuss
* Trossöbuss
* Flexbuss
* Sanda taxi
* Aspöbussen
* Decab

De elever som åker taxi fram till en skolbusslinje, som körs av något av
ovanstående bolag, ska inte åka med taxin då bussen inte går.

*Följande skolor berörs*

* Nättrabyskolan
* Rödebyskolan
* Jändelskolan
* Fågelmara
* Torhamn
* Ramdala
* Kättilsmåla
* Spandelstorp
* Lyckeby Kunskapscentrum, LKC
* Wämöskolan
* Aspöskolan
* Rosenfeldtskolan
* Sturkö
* Jämjö Kyrkskola
* Saltö (gäller från Saltöskolan till Wämöskolan)

Holmsjö trafik kör som vanligt till Holmsjöskolan, men för
högstadieelever går det inte någon buss vidare till Rödebyskolan
eftersom Bergkvarabuss inte kör.

Nedanstående taxibolag/bussar har meddelat att de kör som vanligt. Om de
ställer in trafiken tar de kontakt med berörda vårdnadshavare och skolor.

* Sverige taxi
* Karlskrona taxi

*För mer information*
Göran Palmér
0455-30 40 60