Ikea Fynd utrymt

Lördag eftermiddag fick räddningstjänsten larm om automatlarm på Ikea Fynd i Älmhult. Varuhuset utrymdes och lokalen genomsöktes, men någon brand hittades inte. Larmet åyerställdes och fip-personalen kunde återgå till beredskap
Text och bild: Björn Hansson, Linslusfoto