Brand var snabbt under kontroll

Stora räddningsstyrkor skickades strax innan midnatt till en flerfamiljsfastighet på Rödebyvägen i Rödeby sedan boende sett rök komma från källaren.

Ganska snart visade det sig att röken berodde en brand i pelletsbrännaren. Branden släcktes snabbt och röken vädrades ut. Inga personer skadades och det var aldrig aktuellt med någon form av evakuering, hälsar brandmästare Billy Åkerström

Text/Bild: Björn H, Linslusfoto