Omledning av trafik på Trossö 20-21 november

Trafik leds om på del av Alamedan

*Den 20-21 november kommer Alamedan vara avstängd i östlig riktning,
från korsningen vid Amiralitetstorget till korsningen vid
Drottninggatan. Trafiken leds om via Vallgatan, följ hänvisningarna på
platsen.*

Vägen kommer att vara avstängd från den 20/11 klockan 7.00 till den
21/11 klockan 16.00.

Avstängningen görs på grund av att busshållplatsen byggs om.