Sänkt hastighet vid underhållsarbete

Sänkt hastighet vid underhållsarbete

*Onsdagen den 8 november kommer sprickor i vägbanan att lagas på bland
annat Österleden, Verkövägen, Sunnavägen och gamla Riksvägen. Under
tiden är hastigheten sänkt.*

Följ skyltningen som visar den rekommenderade hastigheten.

Arbetet beräknas bli klart under dagen.