Spolning av vattenledningar

Under veckorna 45-49 kommer vattenledningsnätet att spolas med en
blandning av luft och vatten i Bergåsa, Galgamarken, Kungsmarken,
Pantarholmen, Blå Port och Långö. Periodvis kommer vattnet att vara
avstängt. Då ska inga kranar vara öppna.
Alla berörda kommer att få information i brevlådan eller i entréer med
vilka tider som gäller för spolningarna i området.

www.karlskrona.se/sv/Bostad–miljo/Vatten–avlopp/Nu-gor-vi-rent-i-vattenledningsnaten/