Trafikolycka i Vedebyrondellen

Sent på tisdagseftermiddagen inträffade en trafikolycka i
Vedebyrondellen (Österleden/Lyckebyvägen). Två personbilar var
inblandade. Personerna i bilarna var ute ur bilarna och till synes oskadda.
Bilarna stod inte ute i körbanan så trafiken flöt bra förbi platsen.

Text och bilder
Linslusfoto.se