Efterdyningarna av bussolyckan 30/8

Under beräknat hela torsdagen kommer länsvägen mellan Augerum och Lösen att vara avstängd. Ca 70 liter diesel läckte vid bussolycka på onsdagskvällen. Platsen ligger inom Lyckebyåns tillrinningsområde. Jordmassor grävs undan och markprover tas kontinuerligt. 
Text och bilder Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se