Glad och hungrig kulturminister

Kulturminister Alice Bah Kuhnke var strålande glad när hon gästade Karlskrona ikväll. Glad men hungrig, förklarade hon med stor inlevelse. Inte bara hungrig på vad politiker och allmänhet i Karlskrona har för synpunkter på kultur utan även för att hon för att hinna med tåget fick avbryta regeringens traditionstyngda ärtsoppelunch i förtid.
Ett 50-tal åhörare hade slutit upp o sparresalen. Efter ett inledande anförande av kulturministern lämnades ordet fritt för frågor och synpunkter.
Björn Hansson, Linslusfoto. se