Avstängd Lyckebykälla alla ovetande

När en kommuninvånare skulle hämta vatten på Lyckeby källa på måndagsmorgonen gick det inte att göra. Pumphuset är avspärrat med byggstänsel. Ingen information på platsen. Ingen information på kommunens hemsida. Vid samtal till kommunens växel, så svarar de att det vet inget om detta, blir kopplad till Vatten- och avlopps felanmälan, de ställer sig lika frågande de. Men ska undersöka varför. Så frågan är vad pågår?
Text och bilderSuzanne Wernersson, Linslusfoto.se