Brand i hvb-hem

På torsdagen kom larm om att någon eldat tidningar i källaren på hvb-hemmet Ekekullen i Spjutsbygd.
När räddningstjänsten nådde platsen hade elden spridit sig oroväckande fort och just nu bekämpar man en brand i takkonstruktionen med dubbla rökdykargrupper.

Björn Hansson, Linslusfoto