Rådig insats av närboende förhindrade större markbrand

Den närboende Björn var ute och snickrade på en koja, när han märkte att
det luktade brandrök och såg även rökdimma komma från skogen. Direkt
rusar Björn neråt skogen och hittar där en brand på 2*2 meter på en
minut ökar det till 10*10 meter, han ringer sin granne som kommer ner
med brandsläckare, även andra grannar kommer ner till markbranden med
brandsläckare, totalt töms tre brandsläckare, under tiden så larmas
räddningstjänsten i Rödeby som snabbt kommer till platsen. På platsen
hittas ett par cigarettfimpar, vilket göra att man kan anta att det är
orsaken till branden. Räddningstjänsten vattenbegjuter platsen och
använder även hackor för att komma åt glöden i marken.

Text och bilder
Suzanne Wernersson
Björn Hansson
Linslusfoto.se