Allvarlig trafikolycka Rv28 Österleden Karlskrona

På onsdagseftermiddagen inträffade en allvarlig trafikolycka på Rv28
Österleden i riktning in mot centrum i höjd med Blekinge sjukhuset.
Vägen stängdes av under räddningsarbetet, avstängningen varade i ungefär
30 minuter. Flera bilar var kraftigt demolerade. En person som satt kvar i
sin bil när räddningstjänsten kom till platsen, fick klippas loss.

Text och bilder

Suzanne Wernersson, linslusfoto.se