Första spadtaget ny räddningsstation Oskarsvärn

På tisdagsförmiddagen tog man det första spadtaget till den nya
räddningsstationen som ska byggas på Oskarsvärn i Karlskrona. Både Peter
Johansson ordförande i Drift- och Servicenämnden och Räddningschefen
Anna Henningsson sa några korta ord innan första “spadtaget”. Det första
spadtaget togs på räddningstjänstvis med hydralverktyg, en klippare och
en spridare, fick symbolisera den rivning av befintliga fd busskjul som
snart ska påbörjas. Höll i verktygen gjorde från vänster Peter Johansson
ordförande i Drift- och servicenämnden, Lars Johannesson ägare av Lagans
byggnads AB och Nils Nilsson vice ordförande i räddningsförbundet Karlskrona
och Ronneby.

Den nya räddningsstationen som byggs på Oskarsvärn ska stå klar i
augusti 2018. Hela projektet med alla byggnader 6 till antalet och en
del infrastruktur såsom påfarter åt både norr och söder, är budgeterat
till att kosta 170 miljoner. Byggplanen är att man i halva maj påbörjar
pålning, då området är gammal sjöbotten, innan semestrarna ska
gjutningen av plattan påbörjas. Upphandlingen av bygget vanns av Lagans
bygg. En av byggnaderna ska vara en räddningscentral som ska
delfinansieras av MSB med 10 miljoner, i räddningscentralen som till
vardags ska vara en vanlig kontorsbyggnad, ska vara utrustad för att
klara krislägen, med bl a dubbla anslutningar av både vatten och fiber.
Samt övertrycksventilation för inte få in gas vid eventuell gasattack.
Norr om själva brandstationen kommer övningsbyggnader att byggas med bla
slutet avlopp så inte miljöfarliga ämnen, brandskum etc sprids.

Den gamla brandstationen som ligger på Pottholmen ska rivas, då det på
Pottholmen byggs ett nytt bostadsområde. På Pottholmen har
räddningstjänsten bott sedan 1967.

Text och bilder
Suzanne Wernersson, linslusfoto.se