Markbrand vid Nättraby

En markbrand bröt under lördagen ut på en slänt mellan en odlingsåker och E22 vid Nättraby. Räddningskåren befarade en större brand eftersom det varit torrt de senaste dagarna och det dessutom blåser rätt duktigt. Men faran var snabbt över och brandpersonalen kunde lämna platsen efter ungefär en kvart

/Björn Hansson