Uppdatering Garagebrand Kättilsmåla

En tub med acetylengas är i en traktorskopa förd till Lyckebyån för nedkylning. Då explosionsrisk föreligger om tuben varit upphettad till minåt 65 grader, vilket i skrivande stund är oklart. Berättar Räddningschef Anna Henningsson. 
Text och bilder
Suzanne Wernersson, linslusfoto.se