Att röra eller inte röra- det är frågan

Stefan Svensson i Karlskrona är känd för sin kamp för ekologisk mat i skolorna. Ikväll bjöd han in allmänhet, press och politiker för ett möte ang den sk Gullbernatippen. I takt med att Lyckeby växt till sig har den gamla tippen byggts in av köpcentrum. Man vet att det i den gamla deponin – som kallats en av de farligaste platserna i hela landet – finns bla upp emot 400 kg kvicksilver och en lång rad okända miljöfarliga artiklar.

Inför ett tjugotal besökare i bibliotekets hörsal dundrade Stefan att det är skandal att kommunen i drygt 50 år varit medveten om problemet utan att göra något åt det.
Han presenterade även egna idéer på tänkbara lösningar. Men på en av punkterna fick han direkt mothugg av en tidigare anställd på kommunens nuvarande avfallsanläggning. Mannen, som vill vara anonym, berättade att när tippen stängdes engagerades en professor som efter en utredning kom fram till att det bästa vore att anlägga en kvicksilverfälla av torvmull och i övrigt låta tippen vara ifred. Man anlade också fällan, men den ska ju bytas ut emellanåt. På en direkt fråga svarade han “jag vet inte säkert, men vad jag känner till byttes den aldrig ut så länge jag jobbade kvar”

Vid ett tillfälle testade man att plantera ut laxyngel i det cementrör man lagt ner för att leda bäcken under tippen. När laxarna senare fångades och kontrollerades hade de klart förhöjda värden av kvicksilver. Det har vid två tillfällen under årens lopp tagits markprover i området, men dessa utredningar är både otydliga och
Ganska snart stod det klart att det uppstått två läger bland åhörarna. De om anser att man måste gräva upp tippen och sanera – oavsett vad det kommer att kosta. Och så de som bestämt hävdar att det bästa vore att kapsla in tippen och istället lägga krutet på att rena det lakvatten som läcker ut.

Närvarande politiker (V, KD och SD) lovade hur som helst att sista ordet inte är sagt – och att man på nytt ska väcka frågan i berörda förvaltningar.

Så frågan är – röra eller inte röra?

/Björn Hansson, Linslusfoto.se