Direkt från platsen!

Massivt bondeuppror i Jämjö! Det är mången bonde runt Jämjö som Trafikverket lyckats reta upp med sin planerade dragning av den nya E22. Bönderna vill ha en dragning genom skogen istället för att, som nu, genom en av landets bästa åkermarker. Drygt ett hundratal traktorer och allehanda jordbruksmaskiner samlades vid Jändelskolan

/Björn Hansson