Långtradare i diket rv 28 Rödeby

Snön faller ymnigt över Rödeby, vilket gör vägarna besvärliga. Vid 0030
tiden natt mot torsdag hamnade en långtradare på sidan av vägen i
södergående riktning på rv 28 i centrala Rödeby.

Trafiken leds om så länge räddningstjänsten är kvar på platsen. Oklart
skadeläge för chauffören.

Text och bilder

Linslusfoto.se