Påkörd älg orsakade trafikkaos på E22 vid Listerby

Sent på fredagseftermiddagen blev en älg påkörd på E22 strax väster om
Listerby. Trafiken dirigerades växelvis förbi älgen som låg mitt på
vägen. Köerna var långa i bägge riktningar. Viltjägare var ganska snabbt
på platsen men tycktes avvakta.

Text och bild

Suzanne Wernersson / Linslusfoto.se