Linjebuss av vägen E22 öster om Karlskrona

Ytterligare bild från linjebuss av vägen mellan Jämjö och Ramdala.
En annan buss är rekvirerad för att ta de passagerare som var ombord på
olycksbussen.
Text och bild
Suzanne Wernersson /Linslusfoto.se