WAD 2016

På torsdagskvällen högtidlighölls World Aids Day i Sölvesborg, detta med
en föreläsning om smittfri HIV, föreläsningen hölls på biblioteket av
Jon Gjönnes, Jon jobbar till vardags på RFSL förbundskontor i Stockholm

Efter föreläsningen hölls en fackelmanifestation på Stortorget i Sölvesborg.

De som stod bakom arrangemanget är RFSL Blekinge, Sölvesborgs kommun, Landstinget Blekinge,
Öppna Kristdemokrater, Öppna Moderater och HBT-Socialdemokrater.

Text och Bild

Suzanne Wernersson

Linslusfoto.se