Rökutveckling Härstorpssjön Ronneby

Sent på söndagseftermiddagen kallades räddningstjänsten i Ronneby till
Härstorpssjön. Inringaren hade sett vit rök vid sjöns västra strand. Efter
lite väl en halvtimme kunde räddningstjänsten lämna platsen. Vad röken
orsakades av är i skrivande stund oklart.

Text och bilder
Suzanne Wernersson / linslusfoto.se