Trafikolycka Vedeby gata Karlskrona

På söndagseftermiddagen inträffade en trafikolycka mellan två
personbilar. Enligt larmet skulle olyckan ha inträffat i
Vedebyrondellen, men så icke fallet, man stod på Vedebygata strax norr
om rondellen Vedeby gata, Lyckebyvägen, Järavägen. Oklart skadeläge,
dock stängdes utfarten från rondellen mot Vedeby gata av initialt så man
kunde jobba fritt på platsen. Bägge fordonen behövdes bärgas från platsen.

Text och bilder

Linslusfoto.se