Discoveryrun 2016

Under måndagen kom ett antal bilar som är deltagare i Discovery run 2016
att åka genom länet. Målet är polcirkeln enligt färdplanen på hemsidan ska
man nå polcirkeln på sex dagar, man startade i Nederländerna.

discoveryrun2016_001

discoveryrun2016_002
Text och bild
Suzanne Wernersson / linslusfoto.se