Undersköterskor på funktionsstödsförvaltningen i Karlskrona demonstrerar

Vid lunch på tisdagen demonstrerade från Klaipedaplatsen till Röda
stugan, ett 15-tal undersköterskor från funktionsstödsförvaltning på
Karlskrona kommun, detta för att visa sitt missnöje med att
arbetsgivaren går strikt på titel i löneförhandlingarna och inte på de
faktiska arbetsuppgifterna. Undersköterskeutbildning finns,
undersköterskeuppgifter görs men titeln är personlig assistent,
boendehandledare med flera titlar. I jobbannonser så står det att
omvårdnadsutbildning krävs, vilket i sig är riktigt då det på
arbetsställena finns mycket medicinteknisk utrustning som man måste ha
utbildning för att hantera. Kommunals ordförande i Karlskrona Maria
Wanner kommer att på onsdag efter lunch träffa Karlskrona kommuns
förhandlare Michael Jansson mötet sker på Ruthensparre.

Text och bilder

Suzanne Wernersson

Linslusfoto.se