Ny Österled

Nu ska Karlskrona kommun göra om Infartsleden (Österleden) I ett projekt
där man fått 35 miljoner från statligt håll. Motprestationen från kommunens
sida är att satsa på fler bostäder och ökad trivsel i närmiljön, uppger
projektledare Anders Jaryd. Rent konkret innebär det att man nu ska bygga
ett separat körfält för kollektivtrafiken och göra om karaktären från
“motorväg” till stadsgata”. Det ska planteras träd, man ska bygga ny
cykelväg och i planerna ingår även en ny hållplats i Gullberna (i form av
sådan lösning som redan idag finns i Torskors) och att bygga bostäder på
Hattholmen (där det tidigare stod oljecisterner). Man ska också bygga nya
parkeringar för pendlare (som då förutsätts ta bilen till bussen)

Hans Sahlin på Blekingetrafiken är stolt över satsningen och berättar att
man kommer ha 10-minuterstrafik, satsa på kvälls- och natturer och
eventuellt även elbussar.

Tanken som slår mig är att allt satsas på de stora kransområdena – Rödeby,
Jämjö och Nättraby. Alla vi som bor utanför de tre ställena förutsätts då
ta oss med bil till knutpunkter för att där byta till buss. Frågan är om
folk verkligen kommer att göra det…. Om inte kommer ju köerna på
Infartsleden att bli ännu värre än de redan är idag…

/Björn Hansson