E22 avstängd under väl en timme

Sent på fredagseftermiddagen inträffade en trafikolycka mellan älg och
personbil strax norr om Fågelmara, i höjd med Skäggeryd. En person fick
klippas loss från bilen och fördes akut med ambulans till sjukhuset i
Karlskrona. Trafiken var under uppröjningsarbetet avstängd i bägge
riktningarna.

Text och bilder
Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se