Oklar röklukt i byggnad

Räddningstjänsten larmades på onsdagseftermiddagen till Alnaryd nord
väst om Karlskrona. Oklar röklukt i byggnad. Ett omfattande
detektivarbete vidtog med flera besök i lokala elskåp.
Text och bilder
Suzanne Wernersson
Linslusfoto.se