Drunkningslarm Nättrabyån, Nättraby

En bilist såg en person kliva över staketet som går längs Åvägen
nedanför flyter Nättrabyån, räddningstjänstens dykenhet kallades
tillsammans med ambulans och polis till platsen. Ett genomsök gjordes,
dock hittade man ingenting, varvid insatsen avblåstes.

Text och bild
Suzanne Wernersson
Linslusfoto.se