Brand i skatehallen Karlskrona

Det har brunnit i skatehallen i handelshamnen i Karlskrona, vid 1720
tiden fick räddningstjänsten larmet. Ett skateföreningen hade varit där
tidigare idag och gick sedan vid 15 och kom sedan tillbaka vid 17 och
det var när de kom tillbaka som de märkte att det var gott om brandrök i
lokalen larma räddningstjänsten, berättar Karl som är ordförande i
skateföreningen i Karlskrona.