Luciatåg till häst i Tving

På luciadagen var det ett annorlunda luciatåg som travade sig igenom
Tving. Ett trevligt initiativ av tvingbon Jannice Åberg, hon och dottern
red i främsta ledet.
En rutt på ungefär en timme hade ritats upp allt för att täcka de
centralare delarna av Tving. Om det blir något liknande nästa år är i
skrivande stund oklart.

Text och bilder
Suzanne Wernersson
Linslusfoto.se