Trafikolycka i korsningen Rosenholmsvägen Lyckebyvägen

På söndagsmorgonen inträffade en trafikolycka i korsningen
Rosenholmsvägen Lyckebyvägen i Karlskrona. Två personbilar var
inblandade i trafikolyckan. I bägge bilarna hade krockkuddarna utlöst så
sammanstötningen måste ha skett med viss kraft. Bägge bilarna var rejält
buckliga fronten. Ingen av de inblandade personerna var till synes
nämnvärt fysiskt påverkad av olycka, om någon behövde följa med ambulans
till sjukhuset för kontroll är i skrivande stund oklart.

Text och Bild
Suzanne Wernersson
Linslusfoto.se