Månghundraårigt hamnmagasin revs

Efter många års infekterad debatt genomförs idag det sista avgörande
beslutet vad avser det ca 300 år gamla hamnmagasinet ett stenkast från
handelshamnen i Karlskrona.
Magasinstomten köptes för många år sedan av en privat fastighetsägare.
Han ville riva de två magasinen och protesterna blev många och hårda.

Nu drygt 10 år senare ansågs förfallet så stor att en renovering av
kulturbyggnaden skulle kosta drygt 3,5 miljoner. Eftersom stommen var i
så dåligt skick skulle det i princip handla om att bygga ett helt nytt
hus.

Text och bilder
Björn Hansson
Linslusfoto.se