Trafikolycka i ökänd korsning

Personskadorna blev dessbättre ganska lindriga men bägge fordonen
kommer att behöva bärgas från platsen. En missad väjningsplikt lär vara
den direkta orsaken till olyckan gamla infartsvägen/sunnavägen. Olyckan
skapade viss oreda i trafiken i kvällsrusningen

Text och bilder
Björn Hansson
Linslusfoto.se