Dödsolycka Österleden i höjd med Vämöparken

På tisdagskvällen inträffade en trafikolycka på rv 28 Österleden, i riktning in mot centrum/Trossö. Två ambulanser lämnade platsen på “ryck” och körde i ilfart den mycket korta vägen till Blekingesjukhuset i Karlskrona. Polisen var mycket noggranna i avspärrningen kring trafikolyckan, polisen dirigerade trafiken till alternativa vägar, även efter att räddningstjänsten och ambulansen var klara på platsen. Hur det har gått med den/de som fanns i bilen är i skrivande stund oklart. Uppdaterat rubriken är ändrad till Dödsolycka då personen inte klarade sig.

Singelolycka Österleden

Singelolycka Österleden

Singelolycka Österleden

Singelolycka Österleden

Text och bilder
Suzanne Wernersson
Linslusfoto.se