Containrar

Under lördagskvällen duggade larmen om brand i container tätt, på bara någon timme fyra larm.

Brand i container

Brand i container

Text och bild
Björn Hansson
linslusfoto.se