Röklukt i publik lokal

På måndagkvällen drog sos jättelarm i såväl Ronneby som Karlskrona. Röklukt publik lokal, Telenor arena

Men när räddningsstyrkorna väl kom på plats visade sig dramatiken inte fullt så stor. Man började vädra ut rök från något glömt på bastuaggregatet, men verksamheten i hallen kunde fortgå.

basturöklukt

basturöklukt

Text och bild
Björn Hansson
linslusfoto