Fackeltåg för Johan

På söndagen var tal, musik och fackeltåg till stöd för rektor Johan Johansson och hans familj. Ungefär ett tusental människor hade slutit upp.

fackeltåg för Johan

fackeltåg för Johan