Trafikolycka E22an

En bil på väg mot Karlskrona hamnade vid lunchtid på lördagen på avvägar bredvid E22an, öster om Sturkörondellen. Exakt hur olyckan gått till är i nuläget oklart.

singelolycka e22 öster om Sturkörondellen

singelolycka e22 öster om Sturkörondellen

Text och Bild
Björn Hansson