Sprucken isolator skapade brand och strömlöshet

En sprucken isolator var boven bakom morgonens brand på Sturkö utanför Karlskrona.

Räddningskåren larmades av närboende och när själva elden högst upp i elstolpen var under kontroll lämnades ansvaret över till linjereparatörer på elbolaget. Inga personskador har rapporterats, men incidenten ledde till att en del kunder på Sturkö blir utan el under delar av lördagen.

Elstolpe Sturkö

Elstolpe Sturkö

Elstolpe Sturkö

Elstolpe Sturkö

Text och Bild
Björn Hansson