Trafikolycka Angöringen

En olycka med tre bilar inträffade vid tvåtiden idag på rv28 där den korsar e22. Två personer satt kvar i en bil när räddningskåren kom till platsen men man behövde aldrig klippa av taket på bilen. Totalt ska sju personer vara inblandade i olyckan men skadeläget är i skrivande stund oklart. Rv28 stängdes av i södergående körfält under räddnings- och bärgningsarbetet.

Trafikolycka Angöringen

Trafikolycka Angöringen

Trafikolycka Angöringen

Trafikolycka Angöringen

Text och Bilder
Björn Hansson