Visans vänner på Bakgården

Som vanligt håller Visans vänner musikkvällar på bakgården bakom biblioteket i Karlskrona. Under kvällen under höll Ulf o Linda, Åke o Kent, Åke och Inge samt Fria tyglar från Göteborg

Visor på bakgården Ulf o Linda

Visor på bakgården Ulf o Linda

Visor på bakgården Åke och Kent

Visor på bakgården Åke och Kent

Visor på bakgården Åke och Inge

Visor på bakgården Åke och Inge

Visor på bakgården Fria tyglar

Visor på bakgården Fria tyglar