Rykande träd på Fäjövägen

De fick ta den långa dimmspiken för att lösa uppgiften. Grabbarna i brandbil 1010 i Karlskrona åkte på ett, visade det sig, klurigt larm, brand ute övrigt, det rök inifrån ett träd. Hur branden uppkommit hade man ingen idé om men när det var genomblött ordentligt och det inte rök längre så kunde de lämna platsen.

Rykande träd på Fäjövägen

Text och Bild
Suzanne Wernersson