Oljespill Rv 28 och Lv 122

Strax före lunch larmades räddningstjänsten i Rödeby till oljespill längs Rv 28 och Lv 122. Hur lång sträcka det rör sig om är oklart då det skyldiga fordonet inte är anträffat. Vid vissa nyckelpunkter såsom trafikljus och kraftiga svängar var det tydligare ansamlingar med oljespill, även Trafikverket var på plats och hjälpte till att sprida absol för att minska halkrisken.

Olja på rv 28 och lv 122

Olja på rv 28 och lv 122