Brand i äldre bil

En äldre personbil, buick 1941, blev idag lågornas rov på vägen mot Gö utanför Ronneby vid ett-tiden på söndagen. Bilen blev svårt skadad av brand/värme/rök men inga personer skadades fysiskt. Ägaren till bilen suckade tungt… Där försvinner många timmars jobb

Björn Hansson Linslusfoto 

Oljeutsläpp i hamnen

Onsdagskvällen blev hektisk för räddningstjänsten i Blekinge. Vid 21-tiden larmades massiva styrkor från hela länet till inre hamnen i Sölvesborg där uppskattningsvis 200 liter olja hittats på vattenytan. 

Räddningstjänsten konstaterade att oljan var så pass flyktig att man inte kunde göra så mycket åt den. Var oljan kommer ifrån är i nuläget oklart
Björn Hansson Linslusfoto 

Brand i flishög Kroppasjö Holmsjö

Vid 07 tiden på fredagsmorgonen larmades en större mängd räddningsresurser till Kroppasjö mellan Alnaryd och Holmsjö. Det brinner kraftigt i två högar med flis. Högarna ligger i direkt anslutning till skogen.

Text och bild
Suzanne Wernersson Linslusfoto

Linslusfoto
Där det händer när det händer 0736 69 56 09

Brand i publik lokal Lyckebyvägen och brand i Kungsmarken

Det började med ett automatiskt brandlarm på Globus sport. Strax därefter skickades ett nytt larm där man hade konstaterad brand på samma adress. Det visade sig att en bil brann under ett skärmtak ihopbyggt med fastigheten.

 
Samtidigt fick man larm om två mindre markbränder i närområdet och som om inte det vore nog ett larm om brand i lägenhet i Kungsmarken, men där hittades inget
 
4 larm på mindre än en kvart sammanfattar en jäktad Stefan Eriksson på Räddningstjänsten östra Blekinge
 
Björn Hansson Linslusfoto

Trafikolycka rv 28 Bostorp Rödeby

Vid 16 på onsdagen inträffade en trafikolycka på riksväg 28 i höjd med
Bostorp norr om Rödeby. Två personbilar och totalt tre personer var
inblandade. Ingen person allvarligt skadad. Räddningstjänsten fick
dirigera trafiken förbi platsen under uppröjningsarbetet.

Text och bild

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

Atle på plats på Verkö

Sjöfartsverkets isbrytare Atle är nu på plats vid kaj på Verkö.
Anledningen till att Atle besöker är att Sjöfartsverket genomför
kampanjen Sjöfartskonvojen, där Atle åker på turne och angör 11 hamnar.
Med Sjöfartskonvojen vill Sjöfartsverket öka kännedomen och kunskapen om
sjöfarten – om branschens utbildningar, yrken och karriärvägar. Atle
håller öppet för allmänheten att besöka mellan kl 10.00-15.00.

Text och bild

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

1 2