Personbil lastbil i krock Torskorsrondellen

En personbil och en lastbil krockade på tisdagseftermiddagen i Torskorsrondellen strax norr om Karlskrona.

 

 
Oklart skadeläge.
Trafiksituationen på platsen var under uppröjningsarbetet besvärlig.
 
 
Text och bild
Suzanne Wernersson Linslusfoto