Mycket allvarlig trafikolycka Holmsjö Eringsboda

På måndagskvällen inträffade en mycket allvarlig trafikolycka, singelolycka på vägen mellan Holmsjö och Eringsboda, länsväg 653. Bilen är helt demolerad. Vägen totalt avstängd. Bilen har knäckt en telefonstolpe och telekabeln hänger löst över platsen.


Föraren som var ensam i bilen har avlidit. Vila i frid!

singelolycka-lv653-alvarsmala
20170821_ol003s

20170821_ol001
Text och bilder Suzanne Wernersson/Björn Hansson, linslusfoto.se

Anlagd brand Hästö

Vid ett-tiden natten till söndag kom larm om tjock svart rök från en fastighet på Hästö i Karlskrona. Enligt uppgift fanns det mer än en brandhärd i byggnaden. Bränderna är nu släckta och brandpersonalen väntas vara kvar en dryg halvtimme fär eftersläckning
Polisen har såväl vittnesuppgifter om folk som lämnat platsen springande som beslag med sig



Glad och hungrig kulturminister

Kulturminister Alice Bah Kuhnke var strålande glad när hon gästade Karlskrona ikväll. Glad men hungrig, förklarade hon med stor inlevelse. Inte bara hungrig på vad politiker och allmänhet i Karlskrona har för synpunkter på kultur utan även för att hon för att hinna med tåget fick avbryta regeringens traditionstyngda ärtsoppelunch i förtid.
Ett 50-tal åhörare hade slutit upp o sparresalen. Efter ett inledande anförande av kulturministern lämnades ordet fritt för frågor och synpunkter.
Björn Hansson, Linslusfoto. se


Avstängd Lyckebykälla alla ovetande

När en kommuninvånare skulle hämta vatten på Lyckeby källa på måndagsmorgonen gick det inte att göra. Pumphuset är avspärrat med byggstänsel. Ingen information på platsen. Ingen information på kommunens hemsida. Vid samtal till kommunens växel, så svarar de att det vet inget om detta, blir kopplad till Vatten- och avlopps felanmälan, de ställer sig lika frågande de. Men ska undersöka varför. Så frågan är vad pågår?
Text och bilderSuzanne Wernersson, Linslusfoto.se


1 2 3 69