Brand i skogsmaskin Höryda

På måndagseftermiddagen kallades räddningstjänsten till brand i en arbetsmaskin närmare bestämt en skogsmaskin i Höryda.

Brand i motorutrymmet, ingen människa skadad. 
Text och bild
Suzanne Wernersson Linslusfoto

Linslusfoto
Där det händer när det händer 0736 69 56 09

Information om övning i Lyckeby

I nästa vecka under två dagar ska en övning pågå i Lyckeby, exakta platsen är i skrivande stund hemlig.

Pågående Dödligt Våld (I fortsättningen pdv) låter dramatiskt och det
kan det också ofta vara.
Vi minns händelserna i Stockholm, i en skola i Trollhättan och för
längre sedan i Falun.

Nu vill de aktörer som kan bli inblandade i händelser som de ovan nämnda
öva på samverkan och ledningstaktik.  I två dagar ska man därför
genomföra en övning med Polisen, Ambulans, räddningstjänst och andra
kommunala instanser.

På dagens presskonferens talar man gärna med högtravande ord om syfte
och mål. Samverkan, mental förberedelse inför att kunna lösa en akut
situation i en miljö som bedöms som allt annat än säker och därigenom få
en ökad koll på sina egna styrkor respektive eventuella svagheter. Och
givetvis en ökad förståelse för varandras roller i yrkeslivet. Man ska
de här två dagarna “ledningsmässigt hitta varandra i fullständigt kaos”.

Man har gjort en hot- och riskanalys. Akuta larm kommer alltid i första
hand och påverkas inte av övningen.

Övningen kommer att synas, men man har statister som ska spela allmänhet
och anses därför “isolerad”

Text Björn Hansson/Linslusfoto
Bild Suzanne Wernersson/Linslusfoto

Du som fastighetsägare kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten

Du som fastighetsägare kan hjälpa till att öka trafiksäkerheten

Genom att klippa buskar, träd och annan växtlighet som skymmer sikten,
eller som växer ut från din tomt mot gatan, bidrar du till en ökad
trafiksäkerhet.

Växtlighet som skymmer sikten eller växer ut över vägbanor och gång-
eller cykelvägar kan vara en trafikfara. Du som fastighetsägare behöver
hjälpa till och bidra med att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
på din gata.

Under hösten och vintern genomför Karlskrona kommun en inventering över
växtlighet som behöver åtgärdas på både kommunal och privat mark längs
med vägar och gång- och cykelbanor från Trossö till Bastasjö.

För att inte den kommande vårgrönskan ska riskera att bli en trafikfara
behöver dina åtgärder vara klara senast den 30 april. Har du växtlighet
på särskilt utsatta platser som behöver åtgärdas snabbt får du ett
informationsblad i din brevlåda om vad som behöver åtgärdas.

Nu hjälps vi åt att öka trafiksäkerheten.

www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/parkering-och-trafik/trygg-och-saker-trafikmiljo/

Fridays for future Karlskrona edition

På måndagen marscherade några tappra i Fridays for future från
Klaipedaplatsen till kommunhuset Ruthensparre i Karlskrona, där
överlämnades ett medborgarförslag och lite väl 300 namnunderskrifter
till nya förvaltningschefen Marcus Wildenius i Drift- och
serviceförvaltningen.

Medborgarförslaget är ett förslag som går ut på att det ska serveras mer
ekologisk mat och mathanteringen ska bli klimatmässigt mer hållbar. Allt
detta i enlighet med dokumentet från klimatmötet i Paris.Text och bilder: Suzanne Wernersson/linslusfoto.se
1 2 3 145