Tillfällig avstängning av gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan vid Preem på Hattholmen stängs av mellan den 8 och 11 november. Skyltar på plats visar en alternativ väg som du som cyklar eller går kan ta istället. Det blir några meter extra under de här dagarna, men – ett stort tack till dig som väljer att gå eller cykla i Karlskrona.