Karlskrona kommun inför besöksförbud på boenden

Från och med onsdagen den 6 januari införs besöksförbud på Karlskrona kommuns särskilda boenden med äldre personer.

Folkhälsomyndigheten beslutade den 4 januari att godkänna Karlskrona kommuns ansökan om tillfälligt besöksförbud på samtliga särskilda boenden med äldre personer. 

– Vi arbetar ständigt förebyggande och det här är ett led i vårt förebyggande arbete som kan hjälpa oss att inte få in smitta på våra boenden, säger Jenny Hoffert, avdelningschef särskilt boende. 

Bakgrunden till Karlskrona kommuns begäran är att den nuvarande samhällsspridningen av coronavirus ökar risken för att smitta kan ta sig in på särskilda boenden. 


Besöksförbudet gäller från och med onsdagen den 6 januari till och med tisdagen den 26 januari. Karlskrona kommun kan komma att skicka en begäran till Folkhälsomyndigheten om förlängt besöksförbud beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

I nuläget har 34 kommuner i Sverige beviljade besöksförbud på särskilda boenden.

Detta meddelade Karlskrona kommun på måndagseftermiddagen.